jak możemy Ci pomóc?

Osiedle Przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odr

Miasto: Tychy
Dzielnica: Śródmieście
Adres: Ul. H. Dąbrowskiego 39
Kod pocztowy: 43-100
Email: oskard( at )oskard.tychy.pl
Telefon: 323232114
Telefon/Fax: 322278401
Www: www.oskard.tychy.pl
Developer: Oskard
Ilość mieszkań: 6
Orientacyjne ceny: 41 - 130 PLN
Wielkość mieszkań: 36 m² - 52 m²
Oddane do użytku: 2014-07-24

Opis osiedla

Zarząd Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard” w Tychach w dniu 24 lipca 2014 r. ogłasza przetarg, w wyniku którego będzie można nabyć aż 6 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Tychach o zróżnicowanym metrażu i cenie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium zwyczajowo stanowiące 10% ceny wywoławczej danego mieszkania. O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard” w Tychach


ogłasza
przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych, które odbędą się w siedzibie Spółdzielni przy ul. H. Dąbrowskiego 39 i tak:w dniu 12.06.2014 r. na lokale mieszkalne:


należący do zasobów Rejonu GZM nr 1

1) przy ul. Dębowej 8a/5 w Tychach, o pow. użyt. 52,6 m² (3 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc), usytuowany na I piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 1,9 m².

Kwota wywoławcza- 118.128,80 zł
wadium- 11.812,90 zł

- godzina przetargu 10.00


należący do zasobów Rejonu GZM nr 2

1) przy ul. G.Morcinka 21/102 w Tychach, o pow. użyt. 37,9 m² (2 pokoje, kuchnia przedpokój i łazienka z wc), usytuowany na IV piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 4,4 m².

Kwota wywoławcza- 101.852,00 zł ( w tym 8 % VAT)
wadium- 10.185,20 zł

- godzina przetargu 10.30

należące do zasobów Rejonu GZM nr 3

1) przy ul. Edukacji 53/24 w Tychach, o pow. użytk. 36,2 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc ),usytuowany na IV piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow.2,1 m².

Kwota wywoławcza- 100.068,00 zł
wadium 10.006,80 zł

- godzina przetargu 11.00


2) przy ul. Filaretów 32/4 w Tychach, o pow. użyt. 36,2 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na parterze , pomieszczenie przynależne - piwnica o pow.2,1 m².

Kwota wywoławcza- 98.319,00 zł
wadium- 9.831,90 zł

- godzina przetargu 11.30


3) przy ul. Hołdunowskiej 25/1 w Lędzinach o pow. użyt. 36,2 m² (1 pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc, ogrzewanie piecami węglowymi), usytuowany na parterze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 5,4 m²

Kwota wywoławcza- 41.660,60 zł
wadium- 4.166,10 zł

- godzina przetargu 12.00Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Tychy nr 37 1020 2528 000 0 0402 0019 659 2 wadium w wymaganej kwocie i kosztów organizacji przetargu w wysokości 200,00 zł w terminie od dnia 26.05.2014 r. do 09.06.2014 r.

Za datę wniesienia wadium i opłaty na koszty organizacji uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Spółdzielni.

Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są do zapoznania się z „Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu” i złożenia w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym w siedzibie tutejszej Spółdzielni (pokój nr 27) pisemnego oświadczenia o przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń, nie później niż na godzinę przed przetargiem.

Informacje w sprawie terminu oględzin oferowanych lokali mieszkalnych można uzyskać w poszczególnych Rejonach GZM: nr 1 (tel. 32 227 25 74 ), nr 2 (tel. 32 217 60 43 ), nr 3 (tel. 32 227 68 67 ).
Osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wygrywająca przetarg obowiązana jest w terminie do 21 dni złożyć deklarację przystąpienia do Spółdzielni, wpłacić wpisowe i udział/y, kwotę nabycia zaoferowaną w przetargu oraz złożyć wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Nie spełnienie powyższych warunków, jak również nie przystąpienie do zawarcia notarialnej umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu powoduje utratę wadium i uprawnia Spółdzielnię do odstąpienia od zawarcia umowy.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym, obciążają członka Spółdzielni (lub członka i współmałżonka) na rzecz którego następuje ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Na wniosek osoby nabywającej lokal Spółdzielnia wyda świadectwo charakterystyki energetycznej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Członkowsko–Mieszkaniowym Spółdzielni tel.32 227–52– 43.
Jak oceniasz jakość?
Jak oceniasz okolicę?
Jak oceniasz lokalizację?