jak możemy Ci pomóc?

J.W. Construction Holding S.A.

Historia Grupy<br>
J.W. Construction Holding S.A. to największy polski deweloper mieszkaniowy, budujący w Warszawie i innych miastach kraju: Łodzi, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie oraz za granicą. Spółka jest liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność od 1994r. W tym czasie wybudowała i ma w trakcie realizacji blisko 25 000 mieszkań i 350 domów jednorodzinnych. J.W. Construction jest właścicielem i operatorem sieci Hotel 500 zlokalizowanych w Zegrzu, Tarnowie Podgórnym, Strykowie i Cieszynie. We wrześniu 2012 roku działalność rozpoczął kolejny obiekt - 4* hotel "Czarny Potok" w Krynicy Zdrój. W czerwcu 2007r. firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Potwierdzeniem wiodącej pozycji firmy na rynku mieszkaniowym jest wiele nagród i wyróżnień przyznanych przez grona eksperckie, klientów, organizacje branżowe i media.<br>
<br>
Dokonania i aktualna oferta<br>
Łączna liczba mieszkań i domów jednorodzinnych w zakończonych oraz aktualnie realizowanych projektach obejmuje ponad 23 000 mieszkań i 350 domów jednorodzinnych. W 2010 roku spółka sprzedała 1 262 mieszkania, tj. o ponad 34% więcej niż w roku 2009. W 2011 roku Spółka planuje rozpocząć jeszcze 6 inwestycji mieszkaniowych o łącznej liczbie blisko 700 lokali, a także inwestycję komercyjną w Szczecinie. W 2012 roku Spółka planuje uruchomić kolejnych 11 inwestycji mieszkaniowych na ok. 6000 lokali, a także 4 inwestycje komercyjne o łącznej powierzchni użytkowej równej ponad 114.000 m2.<br>
<br>
Jakość<br>
Aby sprostać najwyższym wymaganiom i konkurencji spółka podjęła działania, w wyniku których w październiku 2003r. uzyskała certyfikat ISO 9001:2001. Jego przyznanie znajduje swe praktyczne odzwierciedlenie w jeszcze lepszej obsłudze i jakości oferowanych mieszkań.<br>
<br>
Partnerzy i kooperanci<br>
Grupa realizuje swą misję wspólnie ze sprawdzonymi partnerami i kooperantami. Wśród nich są projektanci, dostawcy surowców i materiałów budowlanych, szalunków, wyposażenia, maszyn i specjalistycznych urządzeń. Uzyskane przez lata doświadczenie we współpracy pozwala na usprawnienie całego procesu inwestycyjnego i zminimalizowanie kosztów własnych. Wszystko to pozwala utrzymać konkurencyjne ceny oferowanych mieszkań.<br>
<br>
Obsługa posprzedażowa<br>
W celu zapewnienia sprawności funkcjonowania osiedli spółka, zajmuje się także ich administrowaniem. Posiada w tym duże doświadczenie. Profesjonalna kadra zapewnia optymalny dla obiektów dobór sił i środków niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zespołów, zarówno mieszkalnych jak i komercyjnych. Dobra znajomość rynku wykonawców i podwykonawców prac instalacyjnych oraz konserwatorskich i porządkowych sprawia, że obiekty są administrowane fachowo, w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców. Spółka współpracuje ze Wspólnotami Mieszkańców, przekazując im swoją wiedzę i doświadczenie.
Jak oceniasz jakość?
Jak oceniasz koszty?
Jak oceniasz terminowość?